Kartografia najciekawsze książki o kartografii

Kartografia to dziedzina nauki, która zajmuje się zasadami tworzenia, opracowania i edytowania map, których istotą jest przedstawianie przestrzeni geograficznej na płaszczyźnie a także możliwościami korzystania z ich treści.

2022 © tezeusz.pl