Kartezjusz - najlepsze dzieła

,,Myślę więc jestem”
Wybitny filozof, a także fizyk i matematyk. Był uważany za skrajnego racjonalistę. Swoje słynne rozumowanie przedstawił w Rozprawie o metodzie. Kartezjusz za najważniejszy cel nauki uważał opanowanie sił przyrody oraz udoskonalenie samej natury ludzkiej.

2023 © tezeusz.pl