Karma - najciekawsze książki

Karma jest rozumiana jako prawo przyczyny i skutku determinujące sposób, w jaki powinniśmy żyć i postępować. W wielu tradycjach karma jest określana jest jako najważniejsze prawo wszechświata. Wszechświat odpłaca się tym samym, co mu dajesz.

2024 © tezeusz.pl