Kapłaństwo - najciekawsze książki o kapłaństwie

Sakrament święceń, święcenia – sakrament w Kościołach katolickich, prawosławnych i anglikańskich, który nadaje władzę uświęcania, tj. udzielania innych sakramentów. Kapłaństwo jest sakramentem, który daje władzę sprawowania świętych obowiązków związanych z kultem Bożym i zbawieniem dusz, który wyciska na duszy osoby przyjmującej ten sakrament charakter sługi Bożego.

2022 © tezeusz.pl