KGB - najciekawsze książki o radzieckich siłach bezpieczeństwa

KGB to utworzony w 1954 roku organ państwowy przy Radzie Ministrów ZSRR kierujący siłami bezpieczeństwa wewnętrznego i zewnętrznego. Stosował inwigilację ludności, dezinformację, zwalczał rzeczywistych i domniemanych przeciwników KPZR i niezależny obieg informacji. KGB istniał od marca 1954 do października 1991.

2024 © tezeusz.pl