Język programowania SQL - najlepsze książki

SQL – strukturalny oraz deklaratywny język zapytań. Jest to język dziedzinowy używany do tworzenia, modyfikowania relacyjnych baz danych oraz do umieszczania i pobierania danych z tych baz. Decyzję o sposobie przechowywania i pobrania danych pozostawia się systemowi zarządzania bazą danych.

2022 © tezeusz.pl