Język migowy, głuchota - najlepsze książki

Język migowy to język naturalny służący do porozumiewania się bez używania narządu słuchu, zazwyczaj przez same osoby głuche lub osoby słyszące z osobami głuchymi. Głuchota jest relatywnie rzadką chorobą, jednak może się zdarzyć w zasadzie w każdym wieku. Najczęściej dotyka osoby w wieku 30-60 lat, jednakowo często mężczyzn i kobiety.

2024 © tezeusz.pl