Jerzy Popiełuszko - najciekawsze książki

Jerzy Popiełuszko był polskim duchownym rzymskokatolickim, kapelanem warszawskiej "Solidarności", obrońcą praw człowieka w PRL. Organizował liczne działania charytatywne, do których włączał młodych ludzi m.in. zbiórki żywności, odzieży i leków. Wspierał więźniów politycznych, prześladowanych za prawdę, dawał schronienie walczącym o wolną Polskę. Uczestniczył w procesach aresztowanych za przeciwstawienie się prawu stanu wojennego.

2022 © tezeusz.pl