Jasnowidz - najciekawsze książki o jasnowidzach i jasnowidzeniu

Od stuleci jasnowidzenie i zdolności prorocze budzą sprzeczne odczucia i emocje. Według definicji parapsychologii, jasnowidzenie to zdolność postrzegania osób, zjawisk i przedmiotów w czasie i przestrzeni w sposób pozazmysłowy, czyli bez udziału zmysłów (wzroku, słuchu, dotyku itd.). Jest to kierowanie się intuicją.

2024 © tezeusz.pl