Jagiellonowie - najlepsze książki

Władysław Jagiełło był założycielem dynastii Jagiellonów, rządzącej Polską przez prawie 200 lat. Dzięki małżeństwom dynastia była powiązana z wieloma rodami panującymi w Europie pomiędzy XIV a XVI wiekiem. Największą potęgą Jagiellonowie cieszyli się pod koniec XV i na początku XVI stulecia.

2024 © tezeusz.pl