Inkwizycja - najciekawsze książki o inkwizycji

Inkwizycja to nazwa instytucji śledczo-sądowniczej Kościoła katolickiego działającej od XIII do XIX wieku. Zadaniem inkwizycji było wyszukiwanie i sądzenie heretyków, których następnie przekazywano władzy świeckiej w celu wymierzenia kary.

2024 © tezeusz.pl