Impresjonizm - najciekawsze książki i albumy

Impresjonizm to kierunek w sztuce zapoczątkowany przez paryskich artystów, trwający kilka dekad na przełomie XIX i XX wieku. Dzieła impresjonistyczne były bardzo zróżnicowane. Impresjoniści starali się uchwycić nieustannie zmieniającą się rzeczywistość.

2024 © tezeusz.pl