Ignacy Jan Paderewski najciekawsze książki

Ignacy Jan Paderewski – polski pianista, kompozytor, działacz niepodległościowy, mąż stanu i polityk. Otrzymał m.in. Order Orła Białego, francuski Krzyż Wielki Legii Honorowej oraz tytuł Rycerza Wielkiego Krzyża Orderu Imperium Brytyjskiego. Paderewski skomponował swoje jedyne dzieło sceniczne, operę Manru, która do dziś pozostaje jedyną operą skomponowaną przez Polaka, która została wystawiona w Metropolitan Opera.

2022 © tezeusz.pl