IQ najciekawsze książki i poradniki

IQ oznacza iloraz inteligencji człowieka. Jest to wynik testu inteligencji, który bada zachowanie mózgu konkretnej osoby, w zależności od jego wieku. Iloraz inteligencji składa się z wieku umysłowego (dzielnej) oraz wieku osoby badanej (dzielnik). Wynik mnożony jest przez liczbę 100, w ten sposób uzyskuje się iloraz inteligencji, czyli IQ.

2022 © tezeusz.pl