Hydrologia - najciekawsze książki

Hydrologia to nauka zajmująca się badaniem wody na powierzchni i w głębi Ziemi a także w atmosferze. Uwzględnia występowanie wody, jej rozmieszczenie i rozkład przestrzenny, obieg w czasie i przestrzeni oraz właściwości fizyczne, chemiczne i biologiczne.

2022 © tezeusz.pl