Husaria - najciekawsze książki o Husarii

Husaria była elitarną ciężką kawalerią Rzeczypospolitej Obojga Narodów, składającą się z najbogatszej szlachty. Jego cechą charakterystyczną były skrzydła przyczepiane do różnych części zbroi lub siodła. Głównym zadaniem husarii podczas bitwy było wbicie się w ugrupowanie nieprzyjaciela i złamanie jego szyków, co umożliwiało wejście do boju lżejszym formacjom polskiej jazdy.

2023 © tezeusz.pl