Humanistyka - najciekawsze książki o humanistyce

Humanistyka to zespół nauk i dyscyplin, których przedmiotem jest człowiek historyczny, poznawany w aspekcie racji i uwarunkowań jego decyzji, działań oraz skutków tych działań, z uwagi na ich doniosłość kulturową. Humanistyka jest nieodwołanie sprzężona z filozofią, z jej osiągnięciami poznawczymi, ale również z jej deformacjami.

2022 © tezeusz.pl