Hodowla - najciekawsze książki o hodowli zwierząt

Zwierzęta dostarczają niezbędne dobra, jakie są potrzebne człowiekowi. W polskiej hodowli największe znaczenie ma bydło, drób oraz trzoda chlewna. Poniższe publikacje zawierają charakterystykę hodowli zwierząt.

2023 © tezeusz.pl