Historia techniki i przemysłu - najciekawsze książki

Historia techniki i przemysłu obejmuje istotne fakty dotyczące ważnych odkryć i wynalazków na przestrzeni dziejów. Nowe technologie produkcji radykalnie zmieniły warunki pracy i styl życia ludzi.

2024 © tezeusz.pl