Hipnoza - najciekawsze książki o hipnozie

Co to jest hipnoza? Jak się ją wywołuje? Dlaczego przynosi takie zadziwiające wyniki? Wśród lekarzy oraz psychologów, najbardziej zasłużonych w tej dziedzinie, nie ma zgodności w odpowiedziach na te pytania. W celu wyjaśnia hipnozy wysuwano najróżniejsze hipotezy, jednak żadna z nich nie obejmowała całości zjawiska; żadna nie zdołała zadowalająco odpowiedzieć na wszystkie pytania i kwestie, jakie nasuwają się w związku z różnorakimi przejawami hipnozy.

2022 © tezeusz.pl