HTML - najciekawsze książki

HTML – język znaczników stosowany do tworzenia dokumentów hipertekstowych. HTML pozwala opisać strukturę informacji zawartych wewnątrz strony internetowej, nadając odpowiednie znaczenie semantyczne poszczególnym fragmentom tekstu. HTML umożliwia określenie wyglądu dokumentu w przeglądarce internetowej.

2022 © tezeusz.pl