Grafika komputerowa, multimedia - Top książki

"Grafika komputerowa poprzez wykorzystywanie nowoczesnych technik komputerowych wizualizuje w postaci obrazów dane obiekty rzeczywiste oraz abstrakcyjne. Początki grafiki komputerowej sięgają lat pięćdziesiątych XX wieku, jednak ze względu na wysokie koszty komputerów i urządzeń, grafika rozwinęła się w latach dziewięćdziesiątych."

2024 © tezeusz.pl