Górnictwo - najciekawsze książki o górnictwie

Górnictwo to dziedzina przemysłu obejmująca całokształt procesów związanych z wydobywaniem z ziemi kopalin użytecznych, ich przeróbką (wzbogacanie kopaliny) w celu racjonalnego wykorzystania i dostosowania do potrzeb użytkowników. Polskie górnictwo rozwija się od średniowiecza, dotyczy nie tylko węgla, ale również soli.

2022 © tezeusz.pl