Geologia - najlepsze książki

Geologia (z gr. nauka o ziemi) to nauka, której obszarem zainteresowań jest przede wszystkim litosfera, czyli ziemska powłoka skalna. Historia powstania Ziemi, badanie jej budowy oraz procesów zachodzących na jej powierzchni, to podstawowe zagadnienia znajdujące się w obszarze zainteresowań geologów.

2024 © tezeusz.pl