Geochemia - najciekawsze książki

"Geochemia to nauka zajmująca się historią naturalną Ziemi pod kątem chemicznym. Nauka bada obieg pierwiastków chemicznych w przyrodzie oraz ich rolę w różnych procesach geologicznych. Geochemię dzieli się na organiczną i nieorganiczną."

2023 © tezeusz.pl