Fiodor Dostojewski - TOP książki

Fiodor Dostojewski to rosyjski pisarz i myśliciel. Uważany za mistrza realistycznej i naturalistycznej prozy psychologicznej. Jeden z najbardziej wpływowych pisarzy literatury rosyjskiej i światowej. W swych utworach często używał motywu walki dobra ze złem, skupiał pytania o istnienie Boga. Dostojewski w swoich poglądach poruszał temat niechęci do świata Zachodu oraz silną wiarę w prosty lud rosyjski.

2024 © tezeusz.pl