Filozofia - najlepsze książki

Filozofia w znaczeniu źródłowym oznaczała umiłowanie mądrości, czyli nieustanne dążenie do wiedzy i poszukiwanie pewności. Filozofia zrodziła się w starożytnej Grecji, a najstarsze informacje na jej temat pochodzą z VII w. p.n.e. Pierwsi filozofowie koncentrowali swe zainteresowania na przyrodzie, pytali o zasadę, czyli o genezę i strukturę świata otaczającego człowieka.

2023 © tezeusz.pl