Farmakologia - najciekawsze książki i podręczniki

Farmakologia to dziedzina medycyny i farmacji, zajmująca się badaniem działania leków na organizm. To badania farmakologiczne dostarczają informacje w jaki sposób oddziałują na nas leki, jakie są ich skutki uboczne, w jakich dawkach należy je stosować.

2023 © tezeusz.pl