Europejski Poeta Wolności - seria książek

"Europejski Poeta Wolności" to seria wydawnicza prezentująca tomy autorów i autorek nominowanych w danej edycji festiwalu poezji. Organizacją festiwalu, nagrody literackiej oraz wydawaniem nominowanych tomów zajmuje się Instytut Kultury Miejskiej. EPW odbywa się co dwa lata. Celem jest promocja zjawisk poetyckich o wysokiej wartości artystycznej, które poruszają temat wolności.

2023 © tezeusz.pl