Etyka - najciekawsze książki i podręczniki do etyki

Etyka jest działem filozofii, zajmujący się badaniem moralności. Etyka odgrywa niezwykle istotną rolę w wielu aspektach ludzkiego życia. Najbardziej znani etycy to m.in.: Sokrates, Arystoteles, Platon, Karol Marks.

2024 © tezeusz.pl