Eduterapeutica - pakiety multimedialne

Pakiety multimedialne Eduteraputica są tworzone przez Specjalistów dla Specjalistów. Stosowane są w edukacji i terapii dzieci z różnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi. Celem pakietów jest pomoc dzieciom w osiągnięciu ich pełnego potencjału rozwojowego i edukacyjnego poprzez zabawę i interaktywność.

2023 © tezeusz.pl