ECDL - najciekawsze książki

Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych – jednolity dla całej Unii Europejskiej, a pod nazwą ICDL (International Computer Driving Licence) dla reszty świata – certyfikat zaświadczający o posiadaniu podstawowych umiejętności w zakresie korzystania z komputera osobistego. Certyfikat ECDL zaświadcza, że jego posiadacz potrafi prawidłowo wykonywać na komputerze osobistym (mikrokomputerze) zadania opisane w sylabusie każdego z modułów egzaminacyjnych.

2022 © tezeusz.pl