Dziennikarstwo - najciekawsze książki

Dziennikarstwo to działalność, która polega na zbieraniu i upublicznianiu określonych informacji za pomocą środków masowej komunikacji. Celem dziennikarstwa jest edukowanie, odkrywanie, rozmawianie, sprawdzanie oraz wywieranie pozytywnego wpływu.

2024 © tezeusz.pl