Dziennik Praw - dziennik urzędowy Księstwa Warszawskiego

Dziennik Praw to dziennik urzędowy Księstwa Warszawskiego ustanowiony art. 87 Konstytucji Księstwa. Dziennik wydawany był pod nadzorem ministra sprawiedliwości w formie nieperiodycznych numerowanych zeszytów, ale bez daty i miejsca wydania. Akty prawne zamieszczano jako wyciągi z protokołu Sekretariatu Stanu, zgodnie z datą wpisu do niego. Zeszyty zbierano w tomy, ale kierowano się objętością, a nie rokiem kalendarzowym. Dziennik drukowano na papierze wodnym. Objętość zeszytu liczona była arkuszami i ćwiartkami. Jeden tom nie mógł kosztować więcej niż 4 zł i 20gr.

2022 © tezeusz.pl