Dzieje sztuki - najciekawsze książki

Historia sztuki – dyscyplina nauk humanistycznych, której przedmiotem poznania są sztuki wizualne w ujęciu historycznym; działami historii sztuki są historia architektury, historia malarstwa, historia rzeźby oraz historia sztuki użytkowej. Poniższe pozycje przedstawiają znanych twórców i ich dzieła oraz zjawiska artystyczne.

2024 © tezeusz.pl