Dzieje Orientu - seria książek

Seria "Dzieje Orientu" jest wydawana przez Wydawnictwo Akademickie "Dialog" i obejmuje różne aspekty historii i kultury regionów Azji i Afryki. Składa się z przekładów źródłowych dzieł historyków i kronikarzy Wschodu. Lektury skierowane są głównie do osób zainteresowanych krajami Orientu i ich przeszłością.

2023 © tezeusz.pl