Dysleksja - najciekawsze książki o dysleksji

Dysleksja to specyficzne trudności w nauce czytania i pisania. Zaburzenie to musi być poddane fachowej terapii, w innym wypadku dzieci wraz z wiekiem, zaczną mieć coraz większe problemy z uczeniem się. Statystycznie przynajmniej 1 na 10 osób ma dysleksję.

2024 © tezeusz.pl