Demokracja - najciekawsze książki o demokracji

Demokracja - ustrój państwa, w którym obywatele sprawują władzę, a państwo nie kontroluje ich udziału w życiu publicznym. Obecnie powszechną formą ustroju demokratycznego jest demokracja parlamentarna. Gwarantem istnienia demokracji parlamentarnej jest konstytucja, najczęściej w formie pisanej.

2024 © tezeusz.pl