Dać rzeczy słowo

Zbiór proponowanych przez Autorki zdań i ćwiczeń w sposób przejrzysty porządkuje materiał językowy potrzebny terapeucie do pracy z pacjentami. Zróżnicowanie zadań pozwala za każdym razem dostosować stopień trudności zalecanych ćwiczeń do indywidualnych potrzeb chorego.

2023 © tezeusz.pl