Controlling - najlepsze książki o controllingu

Controlling to obejmujący całe przedsiębiorstwo, skoordynowany i zintegrowany, wspierany komputerowo system wspomagania w procesie strategicznego i operacyjnego zarządzania przedsiębiorstwem poprzez koordynacje planowania, kontroli, kierowania, organizowania oraz motywowania.

2024 © tezeusz.pl