Communicare - najciekawsze książki z serii

"Communicare" to seria książkowa, w której skład wchodzą dzieła, przekłady i prace wybitnych autorów i debiutantów. Lektury poruszają ważne obszary problemowe, którymi są: systemy komunikacji, media, gatunki prasowe i piśmiennicze. Jest to cykl naukowy, adresowany głównie do humanistów.

2022 © tezeusz.pl