Choroby zakaźne i pasożytnicze - top książki

Choroby zakaźne i pasożytnicze są dyscypliną medyczną dynamicznie zmieniającą się. Nowe metody diagnostyczne dają duże szanse pacjentom. W publikacjach omówiono epidemiologię chorób zakaźnych, metody diagnostyczne i ich znaczenie w rozpoznawaniu oraz nowoczesne metody leczenia.

2024 © tezeusz.pl