CIA - najciekawsze książki o Centralnej Agencji Wywiadowczej

Centralna Agencja Wywiadowcza to amerykańska agencja rządowa. Zajmuje się pozyskiwaniem i analizą informacji o zagranicznych rządach, korporacjach i osobach indywidualnych oraz opracowywaniem na ich podstawie raportów dla instytucji rządowych Stanów Zjednoczonych.

2024 © tezeusz.pl