C i C++ najciekawsze książki

Język C jest strukturalnym językiem programowania, który został stworzony przez Dennisa Ritchiego na początku lat 70-tych. Został oparty na dwóch językach programowania – BCPL oraz B. Na bazie języka C, Bjarne Stroustrup stworzył język C++, który w dużym stopniu ułatwił programowanie obiektowe. Język ten łączy ze sobą niskopoziomowe programowanie z programowaniem wysokopoziomowym.

2022 © tezeusz.pl