Byliny - najciekawsze książki i poradniki

Byliny to rośliny zielne, żyjące dłużej niż dwa lata. Posiadają niezdrewniałe części nadziemne, zwykle wielokrotnie wydające nasiona bądź zarodniki. Byliny wraz z krzewinkami, krzewami i drzewami określane są mianem roślin wieloletnich. Są lepiej przystosowane do surowych warunków klimatycznych niż rośliny jednoroczne i dwuletnie.

2022 © tezeusz.pl