Bralczyk Jerzy - najlepsze książki

Bralczyk Jerzy - polski językoznawca i gramatyk normatywny, profesor nauk humanistycznych, specjalista w zakresie języka mediów, reklamy i polityki. Jeden z popularnych autorytetów normatywnych w dziedzinie języka polskiego.

2024 © tezeusz.pl