Biografie naukowców

Biografie naukowców to książki, które opowiadają historię życia i działalności naukowców, którzy w szczególny sposób przyczynili się do rozwoju swojej dziedziny nauki. Mogą to być naukowcy z różnych dziedzin, takich jak fizyka, chemia, biologia czy informatyka.

2023 © tezeusz.pl