Białystok - najciekawsze książki

Białystok to miasto wyjątkowe, ze stosunkowo krótką, ale bogatą, wielokulturową przeszłością. W Białystoku znajdziemy wiele budynków renesansowych, gotyckich, klasycystycznych oraz eklektycznych. Wśród najważniejszych i najpiękniejszych zabytków należy wymienić wiele budynków sakralnych, ale także pałace, stare kamienice i fabryki.

2024 © tezeusz.pl