Barok - najciekawsze książki o baroku

Barok - główny kierunek w kulturze europejskiej trwający od końca XVI wieku do XVIII wieku. Kierunek, który charakteryzuje się odejściem od renesansowej estetyki, ekspresją oraz teatralnością.

2024 © tezeusz.pl