Atmosfera - najlepsze książki o atmosferze Ziemi

Atmosfera Ziemi to powłoka gazowa otaczająca planetę Ziemię, utrzymywana przy powierzchni przez grawitację planety. W atmosferze zachodzą złożone procesy, określane zbiorczo jako zjawiska atmosferyczne. Należą do nich procesy związane z obiegiem wody, zjawiska optyczne i wyładowania atmosferyczne.

2024 © tezeusz.pl